Atdzimšana (reģenerācija)

from by Nature Concerthall

/

about

Labāk atdot daļu, nevis visu.
Ja slieka dzīva, tad priekšgals ar smadzenēm zinās kā atjaunot pakaļgalu ar visiem mammas un tēta posmiem un arī jostiņu.
Jo visur ir vienkāršas šūnas – cilmes šūnas, kuras atceras kāda slieka bija pirms uzbrukuma.
Katrā posmā ir pavisam vienkāršas šūnas, kuru misija ir atjaunot jebkuru zaudēto šūnu vai miesas gabalu.
Vienkāršās šūnas ir ģeniālas ar to, ka katrā no tām ielikta informācija par visu sliekas ķermeni.
Tāpēc šīs šūnas kopīgi darbojoties var atjaunot gan sliekas priekšgalu, gan pakaļgalu, gan aizlāpīt caurumu tās sānos.
Katrs sliekas posms ir vienāds un katrā posmā ir ielikts vienāds ģenētiskais kods, kas ļauj kaut no dažiem posmiem atjaunot slieku visā pilnībā.
Taču pakaļgalam vajag ilgāku laiku, lai saprastu, kur ir priekšgals.
Un atkal nāk talkā apķērīgās cilmes šūnas katrā posmā, kuras norāda uz sliekas priekšgalu un atdzimšana notiek.
Jo primitīvāks, jo vieglāk atjaunot zudušās ķermeņa daļas.
Primitīvisms ir ieguvums. Pat līdz šim pazaudētās nelielās smadzenes var atjaunot.
Slieka kā pazemes Prometejs baro savus ienaidniekus, bet var savu ķermeni atjaunot.

//

Best to give up a part, than everything.
If the worm is alive, then the frontend with its brain will know how to renew its back end with all the sections of mother and father, as well as the belt.
Because everywhere there are simple cells– parentage cells that recall what the worm was before it was attacked.
Each section contains completely simple cells, the mission of which is to renew any cell or piece of flesh lost..
Simple cells are genius in that each one of them contain information about the worm in its entirety.

Thus, by working together, these cells can renew both the worm’s front end, or back end, or even fix a hole in its side.
Each section of the worm is identical and each section is inserted the same genetic code that allows it to renew itself completely from even a small number of sections.
Nonetheless, the back end needs a bit more time to figure out where the front end is.
And again the astute parentage cells in each section help out, showing where the front end of the worm is and the regeneration can occur.
The more primitive, the easier it is to regenerate the lost body parts.
Primitivism is a benefit. Even the small brains that have been lost can be regenerated.
The Earthworm as the Prometheus of the underworld feeds his enemies, and can regenerate his own body.

credits

from Lumbricus terrestris, released June 28, 2017

tags

license

all rights reserved

about

Nature Concerthall Latvia

Dabas koncertzāle - dabas, mūzikas, zinātnes, video mākslas, dramaturģijas simbioze

Nature Concerthall - the symbiosis of nature, music, science, visual art and poetry

contact / help

Contact Nature Concerthall

Streaming and
Download help