/

about

Ik brīdi kāds grib iegūt tās miesu –
Putni virszemē ar knābi tās izvelk,
Kurmis pazemē rauj sliekas vienu galu,
Mežacūka izrok un samaļ žokļos,
Arkls tās sagriež,
Makšķernieks bezkaislīgi izrok un liek uz āķa.
Sliekai pazeme ir Paradīze, bet Zemes virspusē ir Elle.
Jāglābjas kā var –
jālien dziļāk un ātrāk zemē,
jāizlokas kā biedējošai čūskai,
jāsagļotojas,
Lai tik glābtu savu dzīvību!

//

At every moment someone wants to possess its flesh –
Birds aboveground extract them with their beaks,
Moles underground pull worms from one end,
The wild boar digs her up and crushes her among his jaws,
The plow cuts them,
The fisherman digs him up without emotion and puts him on a hook.
For the earthworm, the underground is Paradise, but Aboveground is Hell.
One has to save oneself however possible –
one must burrow deeper and more quickly in the ground,
wriggle out like a frightening snake,
one needs to get slimy,
In order to save one’s life!

credits

from Lumbricus terrestris, released June 28, 2017

tags

license

all rights reserved

about

Nature Concerthall Latvia

Dabas koncertzāle - dabas, mūzikas, zinātnes, video mākslas, dramaturģijas simbioze

Nature Concerthall - the symbiosis of nature, music, science, visual art and poetry

contact / help

Contact Nature Concerthall

Streaming and
Download help